استخدام حساب کتاب ایرانیان

 مشاوره مالیاتی

گروه حساب کتاب ایرانیان در نظر دارد برای تکمیل پرسنل خود یک نفر آشنا به حسابداری بازرگانی و اعتبار اسنادی، خرید و فروش، استخدام نماید .

برای درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل و منتظر تماس ما باشید.