استخدام حساب و کتاب ایرانیان

 مشاوره مالیاتی

حساب کتاب و  ایرانیان در نظر دارد برای تکمیل پرسنل خود یک نفر آشنا به حسابداری بازرگانی و اعتبار اسنادی، خرید و فروش، استخدام نماید .

برای درخواست همکاری فرم زیر را تکمیل و منتظر تماس ما باشید.