ثبت و پلمپ دفاتر روزنامه و کل باید قبل از شروع سال مالی انجام شود .

مودیان مالیاتیِ مشمول نگهداری دفاتر قانونی ( کلیه اشخاص حقوقی…

دادنامه مورخ ١٣/ ١٠ /٩٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه مورخ ١٣/ ١٠ /٩٩ هیات عمومی دیوان عدالت اداری…

صورتجلسه مورخ ۵/ ۶/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی

صورتجلسه مورخ ۵/ ۶/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در خصوص…

دستورالعمل شماره ۵۱۱/ ۹۹/ ۲۰۰ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی…

احتمال افزایش ۵۰ درصدی قیمت سیگار

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی: در صورت…

شرط مالیاتی برای دریافت کارتخوان جدید

درحالیکه پیش از این معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته…

هشدارهای لازم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطلاعات آنها به هر دلیلی نقص دارد

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان با بیان اینکه…

TOP