دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۵۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ سازمان امور مالیاتی 🔺️فرآیند استرداد…

نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان

🌐 نحوه برخورد حسابداری با مزایای پایان خدمت کارکنان رعایت…

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی 🔺موضوع : در…

آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت ثبت شود؟

آیا محصولات نرم افزاری می تواند به عنوان دارایی ثابت…

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی

اظهارنظر دفتر فنی و مديريت ریسک مالیاتی ◾️ موضوع :…

تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۰ صاحبان مشاغل خودرویی

  دستورالعمل مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۸ سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره…

واحدهایی که افزایش اشتغال داشته باشند، مشمول بخشودگی ویژه مالیاتی می‌شوند

واحدهایی که افزایش اشتغال داشته باشند، مشمول بخشودگی ویژه مالیاتی…

خرداد ماه، موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

📌خرداد ماه، موعد تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل 👤رئیس…

مشمول مالیات بودن سود ناشی از سپرده های بانکی برای عمده مودیان حقوقی

مشمول مالیات بودن سود ناشی از سپرده های بانکی برای…

TOP