از جمله احکام مالیاتی تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای…

حساب های بانکی اشخاص مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت شغلی مودیان مالیاتی

حساب های بانکی اشخاص مهمترین دلیل برای اندازه گیری فعالیت…

بانک‌ها اگر در فروش اموال مقاومت کنند، مالیات بیشتری را متحمل می‌شوند

بانک‌ها اگر در فروش اموال مقاومت کنند، مالیات بیشتری را…

معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

معافیت های مالیاتی مهم و کاربردی در قانون بودجه سال…

تمدید دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی

تمدید دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی طبق مصوبه ستاد هماهنگی…

سنوات خدمت کارگران اگر پایان سال تسویه نشود در سال جدید چگونه محاسبه می شود؟

سنوات خدمت کارگران اگر پایان سال تسویه نشود در سال…

TOP