ضرب الاجل مجلس به بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید چک

ضرب الاجل مجلس به بانک مرکزی برای اجرای قانون جدید…

دستمزد دلاری کارگران نصف شد

دستمزد دلاری کارگران نصف شد ارزش دلاری حداقل دستمزد از…

تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم

جزئیات تبصره / تبصره های ماده ۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم…

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در زمان رسیدگی

مراحل کنترل سازمان امور مالیاتی برای کشف فاکتورهای صوری در…

مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست استردادِ مودی از ناحیه اداره امور مالیاتی

مورد موافقت قرار نگرفتن درخواست استردادِ مودی از ناحیه اداره…

چگونگی تعیین ارزش منصفانه

چگونگی تعیین ارزش منصفانه ارزش منصفانه در دستورالعمل مورخ ۲۷/…

مهلت عتراض به برگ تشخیص مالیات و برگ مطالبه مالیات بر ارزش افزوده

مهلت های مقرر جهت اعتراض به برگ تشخیص مالیات و…

قرارداد‌های پیمانکاران خارجی مشمول مالیات است

قرارداد‌های پیمانکاران خارجی مشمول مالیات است علیزاده، معاون حقوقی و…

TOP