آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی

آشنایی با تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی علاوه بر افراد در…

منشور حقوق مودیان مالیاتی / تطبیق داده شده با مصوبه شهروندی در نظام اداری

مودی حق برخورداری از رفتار عادلانه ، منصفانه و قانونمند…

انواع مرخصی طبق قانون کار

الف) مرخصی بدون حقوق: ماده ۱۶ ق.ک: مرخصی کارگرانی که…

چرا چک بر سفته اولویت دارد؟

۱- چک قابلیت تعقیب کیفری دارد ولی سفته ندارد. ۲-…

اصلاح بخشنامه شماره 80 /98 /200 مورخ 27. 8 / 98

اصلاح بخشنامه شماره 80 /98 /200 مورخ 27. 8 /…

دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به کمیسیونها

موضوع : *دستورالعمل در مورد اشخاص صالح مراجعه کننده به…

ماده ۴۱ از آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم

۴- دریافت اطلاعاتی موید کتمان درآمد یا فعالیت: ۴- ۱-…

TOP