دریافت پرونده های مالیاتی

پرونده مالیاتی

 

برای رهایی از تمام اما و اگرهایی که ممکن است در این راه برای شما پیش آید، بهتر است با بهره‌گیری از مشاوره مالیاتی، تمامی ریسک‌های مالیاتی را از خود دور کنید. مؤسسه مشاوره مالیاتی حساب کتاب ایرانیان، با بهره‌گیری از مشاوران و وکلای مالیاتی با تجربه و خبره، آماده ارائه خدمات مشاوره مالیاتی و دادرسی مالیاتی در سراسر ایران می باشد.

 

تشکیل پرونده مالیاتی

به موجب قوانین تجارت ،هر شخصیت حقوقی (شرکت یا سازمان) باید پس از تاسیس و ثبت شرکت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید. وفق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تاسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه می باشد. شرکتی که پرونده مالیاتی نداشته باشد نمی تواند کد اقتصادی اخذ نماید و شرکت بدون کد اقتصادی نمی تواند فعالیت داشته باشد ، همچنین شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد در پایان سال مالی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد و آخر اینکه چنانچه شرکت برای تشکیل پرونده مالیاتی در زمان مقرر، اقدام نکند به موجب قانون سازمان مالیات و دارایی مرتکب جرم شده است.
در واقع، تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن است که شرکت به سازمان امور مالیاتی اعلام نماید که چنین شرکتی تاسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه شرکت را پرداخت نماید. در غیر این صورت مشمول جریمه مالیاتی دو برابر مبلغ اولیه خواهد شد.به عبارت دیگر در صورت عدم تشکیل پرونده و پرداخت حق التمبر دارایی ظرف دو ماه ، به جای 2 در هزار ، معادل 6 در هزار سرمایه ثبت شده باید پرداخت نمایید.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیاتی

 • اصل و کپی کلیه مدارک شرکت (اساسنامه ، اظهارنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، روزنامه رسمی، مهر شرکت)
 • اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی (در صورت وجود تغییرات)
 • اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت
 • تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت
 • گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی
 • فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت
 • فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت
 • وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت (چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
 • اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت

فرآيند دریافت و رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

در حال حاضر ماليات به عنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي دولت ها بخصوص در كشورهاي توسعه يافته، رويكرد اساسي به سوي اقتصاد كشورهاي جهان گشوده و دستيابي به توسعه اقتصادي پايدار، تامين عدالت اجتماعي و سازماندهي فعاليت هاي اقتصادي را امكان پذير نموده است. به گزارش رسانه مالياتي ايران، سازمان امور مالياتي براي اينكه بتواند به اولين وظيفه خود كه همانا شناسايي موديان مالياتي است جامه عمل بپوشاند همواره سعي نموده از طرق و شيوه هاي گوناگون با موديان تعامل و ارتباط داشته و با دادن اطلاعات كافي به موديان، آنان را تشويق و ترغيب به ابراز درآمد خود با دادن اظهارنامه مالياتي در مواعد تعيين شده به سازمان امور مالياتي نمايند. اين روش كه به خوداظهاري مرسوم است در سالهاي اخير به شدت مورد استقبال موديان مالياتي قرار گرفته و آنان توانسته اند از تمهيدات و تسهيلاتي كه قانون براي آنان درنظر گرفته به خوبي برخوردار گردند.

در مقابل؛ موديان مالياتي كه تمايل چنداني به پرداخت ماليات خود از طريق خوداظهاري نشان نمي دهند، سازمان امور مالياتي مي تواند با استفاده از روشهاي مختلف همچون واحديابي يا استفاده از بانك هاي اطلاعاتي به شناسايي اينگونه موديان پرداخته و اقدام به تعيين درآمد مشمول ماليات آنان نمايد.

 

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی

مراحل رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هئیت حل اختلاف از ابتدا تا انتها:

 • فرصت رسیدگی به اسناد و مدارک مالیاتی و اظهارنامه ارسال شده توسط مودی و صورت های سود و زیان ان توسط سازمان امور مالیاتی بین یک سال و سه ماه تا پنج سال و سه ماه می باشد .
 • بعد از انکه برگه تشخیص به رویت مودی رسید و ان را دریافت کرد سی روز فرصت دارد که نسبت به ان اعتراض نماید . این اعتراض زمانی قانونی خواهد بود که بصورت کتبی صورت گیرد .
 • بعد از اعتراض کتبی مودی سازمان امور مالیاتی باید ظرف مدت سی روز بررسی و رسیدگی مجدد اسناد مالیاتی را انجام داده و رای به مودی ابلاغ نماید و در غیر این صورت پرونده را برای بررسی و رفع به هیئت حل اختلاف ارجاع دهد.
 • رسیدگی به پرونده های مالیاتی درهیئت حل اختلاف نیابد از یکسال تجاوز کند و در صورتی که این اتفاق بیفتد و هیئت در اجرای آن تاخیر نمایند ۲٫۵ درصد جریمه ای که به مودی طبق قانون تعلق میگیرد دیگر قابل دریافت نخواهد بود .
 • رسیدگی به پرونده ای مالیاتی در سازمان امور مالیاتی و هیئت های حل اختلاف برای اینکه دچار آفت سلایق و نقطه نظر های شخصی نگردد بهتر است بر طبق دستوالعمل های موجود انجام شود و اگر این دستورالعمل های یکسان وجود ندارد باید در اولین فرصت تدوین و در اختیار کلیه هیئت های حل اختلاف در استان ها و شهرستان ها قرار بگیرد . به هر حال اگر قانون و دستورالعملی وجود نداشته باشد ممیزین ممکن است به دلیل روابط خاص یا اطلاعات غلط و هزار دلیل دیگر در رسیدگی به پرونده ها دچار خطا شده و طرفین را متحمل ضرر و زیان نمایند .
 • هیئت حل اختلاف با حضور هر سه عضو ان تشکیل میشود و عموما به دلیل کمبود قضات بازنشسته و یا عدم همکاری قضات شاغل این جلسات با تاخیر و در وقت بعدی تشکیل میشود .
 • بعد از برگزاری جلسه و صدور رای از طرف هیئت حل اختلاف حکم آن لازم اجرا بوده و باید به صورت کتبی به طرفین ابلاغ شود . این حکم فقط در صورت اعتراض یکی از طرفین معلق خواهد شد آن هم اعتراضی که ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای به صورت کتبی اعلام گردد .
 • در صورت اعتراض به رای صادر شده توسط یکی از طرفیت پرونده به هیئت حل اختلاف تجدید نظر ارجاع داده شده و در صورت اعتراض به رای این هیئت هم در نهایت پرونده به شورای عالی مالیاتی برای تصمیم گیری داده میشود
 • در مرحله بعد پس از صدور رای توسط شورای عالی مالیاتی و عدم قبول ان توسط مودی ، مودی می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و از آنها تقضای دادرسی نماید رایی که از طرف دیوان عدالت اداری صادر میشود لازم اجرا خواهد بود .
 • به طور کلی همانطور که در ابتدای این مقاله به ان اشاره شد رسیدگی به پرونده های مالیاتی از دعاوی مهم و حساس در مراجع قانونی بوده و به دلیل اینکه طرفین کاملا خود را ذینفع می دانند باید با استناد به اسناد و مدارک و با رعایت عدالت انجام شود . مودیان مالیاتی برای برنده شدن در این دعاوی باید از مشاوره وکلا و افرادی که تسلط کافی به این دعاوی و سابقه و تجربه کافی در این خصوص را دارند استفاده کنند تا ضریب پیروزی و موفقیت انها در این شکایات افزایش یابد . شرکت خدمات مالی و حسابداری محاسبان تلاشگر خبره با در اختیار داشتن تیمی خبره و با تجربه در این دعاوی می تواند راهنما و همراهی مطمئن برای مودیان و کارفرمایان باشد .

 

"لازم به ذکر است بر اساس طرح جامع مالیاتی، اداره کل مالیات بر درآمد (عملکرد) پس از تکمیل و تشکیل پرونده، جهت ارائه مفاصا حساب مالیاتی، از اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استعلام می کند.

لذا در اداره کل مالیات بر ارزش افزوده نیز می بایست برای تشکیل پرونده اقدام نمایید."

 

تشکیل پرونده مالیاتی

 

بیشتر بخوانید: تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده به چه شکل است؟

 

دفاع از پرونده مالیاتی

صفر تا صد چگونگی دفاع از پرونده مالیاتی به چه شکل است؟

هر حسابداری در هر شرکت و موسسه ای باید توانایی دفاع از عملکرد شرکت و همچنین پرونده مالیاتی را در برابر ارگان های ذیربط داشته باشد یکی از این ارگان ها اداره دارائی است که هر ساله مالیات شرکت ها را بر اساس ساز و کارهایی تشخیص میدهد. دفاع مالیاتی بدون داشتن اطلاعات و تجربه کافی، تسلط به بندها و تبصره های قانونی و آشنایی با امور مالیاتی و حسابرسی مانند شمشیر دو دمیست که ممکن است کار را برای مودی سخت کند، ازین روست که معمولا اشخاص حقیقی و کسبه این کار را به فردی خبره در این امر واگذار می کنند. متاسفانه مواردی مشاهده شده است که در آن فردی فاقد ویژگی های فوق به امر دفاع مالیاتی خود پرداخته و نتیجه ای بسیار بد بدست آورده که حتی منجر به تعطیلی کسب و کارش شده است.

 

دفاعیه مالیاتی چیست؟

با توجه به روند پیچیده‌ای که محاسبه مالیات دارد علاوه بر اینکه بازرسان و کارشناسان سازمان امور مالیاتی باید افراد زبده و در حین حال با انصافی باشند تا ضرری به دولت وارد نشود، مودی مالیاتی هم باید فردی آگاه باشد تا بتواند از حق خود دفاع کند و مالیات بیش از اندازه پرداخت نکند.

اغلب مودیان مالیاتی به این نکته واقف‌اند که در مواقعی که به نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات اعتراض داشته باشند، می‌توانند با طرح اعتراض پرونده را جهت رسیدگی به هیات‌هایی ارجاع کنند که قانون مالیات‌های مستتقیم تحت عنوان ” هیات‌های حل اختلاف مالیاتی ” پیش بینی نموده است .
ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم :
درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص های تعیین‌شده و یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.در صورتی‌که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند.در صورت اعتراض مؤدی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست.

 

نکات حائز اهمیت در رابطه با پرونده مالیاتی

۱) در نظر داشته باشید که چنانچه مکان دفتر شرکت به صورت صوری یا غیر واقعی اعلام شده باشد نمی توان تشکیل پرونده داد و برای تشکیل پرونده حتماَ نیاز به اجاره نامه و سند مالکیت آن هم به نام شرکت مربوطه می باشد و در واحدهای مالیاتی جهت بررسی واقعی بودن آدرس اعلامی که در روزنامه شرکت موجود است به بازدید از آن اقدام می شود.
۲) چنانچه شرکتی در سال مالی گذشته هیچگونه فعالیتی ننموده باشد و یا تازه تاسیس باشد می بایست به دارایی عدم فعالیت شرکت را اعلام نماید.جهت اعلام عدم فعالیت شرکت تشکیل پرونده در حوزه مالیاتی الزامی است.
۳) چنانچه فاصله تاسیس شرکت تا زمان تشکیل پرونده بیش از یک سال باشد توضیحات شرکت  بابت عدم تشکیل پرونده الزامی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به قسمت تماس با ما مراجعه نمایید.

با ما تماس بگیرید

در صورت درخواست مشاوره با ما تماس بگیرید
تلفن : ۰۲۱۸۸۵۳۲۸۲۲
۰۲۱۸۸۵۳۲۸۲۳
فکس : ۰۲۱۸۸۵32824
ایمیل : info@hesaboketabiranian.com

TOP