گروه مشاوران حساب و کتاب ایرانیان

ارایه کننده خدمات تخصصی در حوزه های: مشاوره مالی , مشاوره مالیاتی , بیمه , بانک و تسهیلات , توسعه کسب و کار

درگذشته برخی شرکتها برای کاهش زیان انباشته اقدام به انتقال زیان به حساب شرکاء و سهامداران مینمایند تا نسبتهای مالی استخراج شده از صورتهای مالی ، شرایط بهتری از وضعیت مالی شرکت را نمایش دهند که این موضوع یعنی تقسیم زیان بین سهامداران ازنظر سازمان امور مالیاتی؛ نوعی درآمد اتفاقی محسوب و مشمول مالیات میشد لیکن بموجب رای دیوان عدالت اداری ابطال شد.

طبق نص صریح قانون ارزش افزوده تاریخ تعلق مالیات ارزش افزوده در مورد عرضه کالا ؛ تاریخ صورتحساب، تاریخ تحویل کالا، تاریخ تحقق معامله کالا، هر کدام که مقدم باشد،حسب مورد می‌باشد.

از آنجا که در قراردادهای فروش امانی کالا، تاریخ ارسال امانی کالا مقدم بر تاریخ صدور فاکتور فروش میباشد ، پس مبنای تعلق مالیات بر ارزش افزوده اینگونه قراردادها نیز تاریخ ارسال کالای امانی است نه تاریخ صدور صورتحساب فروش کالا.

۱. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی ssaa.ir

۲. انتخاب گزینه «تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی» از قسمت «خدمات الکترونیکی»

۳. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سند) و جستجو

طبق ماده 134 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ، درآمد باشگاهها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات به شرط و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و رعایت سایر تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده 146 ق.م.م معاف می باشد.

در صورتی که کارگر قراردادی پس از اتمام قرارداد ، مدتی را به کار ادامه دهد کارفرما حق اخراج وی را نداشته و این یعنی قرارداد کارگر به مدت قرارداد قبلی بطور ضمنی تجدید شده است.

چنانچه پس از اتمام قرارداد ضمنی، باز هم کارگر در کارگاه مشغول به کار باشد و قراردادی را امضا نکرده باشد، کارگر دائمی تلقی خواهد شد .

الزاما می بایست در قسمت خريد، بعنوان مودي عدم مشمول ثبت نام ، اعلام و بصورت مجموع ارسال کنید چراکه در اين مرحله از شما اطلاعات هويتي نمي خواهد.

براساس ماده 39 قانون کار ، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده ( بر اساس قراردادهاي كار ساعتي ) به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کارانجام یافته محاسبه و پرداخت می شود و از کلیه حقوق و مزایای قانون کار به نسبت انجام کار برخوردار می گردند.

بازماندگان واجد شرایط متوفی که استحقاق دریافت مستمری را خواهند داشت عبارتند از:

١- عیال دائم بیمه شده متوفی

٢- شوهر بیمه شده زن
مشروط بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده بوده و در هرحال مستمری از سازمان دریافت ننماید.

٣- فرزندان ذکور متوفی
درصورتی که سن آنان حداکثر ١٩ سال تمام و پس از آن منحصراً درصورت اشتغال به تحصیل در مقاطع دانشگاهی و یا اینکه معلول ازکارافتاده نیازمند شناخته شوند.

٤- فرزندان اناث متوفی
درصورتی که فاقد شغل و شوهر باشند.

٥- پدر و مادر متوفی
درصورتی که اولاً تحت تکفل او بوده، ثانیاً سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه سال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشکیل کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین اجتماعی ازکارافتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند.

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر قانون چک، ظهر نویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز بوده اما بعد از آن درخصوص چک های صادره بر ابرقانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

در حال حاضر انتقال چک عادی به صورت فیزیکی بلامانع بوده اما پس از ۲ سال یعنی ۱۳۹۹ تسویه و انتقال چک صرفا از طریق (چکاوک) بوده و افرادی که مالکیت چک توسط آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشند بعنوان مالک چک شناخته نمی شوند .

به موجب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها جریمه ی 《عدم تسلیم اظهارنامه》 و نیز جریمه ی 《ناشی از درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی》 و یا 《ناشی از هزینه های غیرواقعی》 موضوع ماده ۱۹۲ است که غیر قابل بخشش می باشد .

 به عبارتی غیر از جریمه های فوق ، مابقی جرائم مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم که به نحوی در اوراق مالیاتی مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد. قابل بخشش می باشد.

در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود:

1-آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت ها ارزش آن تقلیل می یابد قابل استهلاک است.

2-ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می باشد.

3-استهلاکات از تاریخی محاسبه می شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری، در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره برداری آزمایشی جزء بهره برداری محسوب نمی گردد

4-هزینه های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره برداری و دوره بهره برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده 151 این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

5-در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب المنفعه شدن ماشین آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می باشد. اين نوشتار از كانال مديريت مالي استخراج شده است.
تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم های ایرانی که در ایران تهیه می شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

مطابق ماده 45 قانون کار , کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

  • موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشد.
  • هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
  •  اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه.
  • چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد.
  • مال الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد.
  • وجوهی که پرداختی آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

ماده ۱۳۸ مکرر ق م م ( اصلاحی) اجازه میدهد بنگاههای تولیدی از اشخاصی غیر از بانک، وام و یا تسهیلات بگیرند، بهره پرداختی تا سقف سود عقود مشارکتی( مصوب شورای پول و اعتبار ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب گردد ، در این راستا فعالیت انبوه سازی مسکن نیز ، فعالیت تولیدی محسوب میشود، نکته حائز اهمیت در ماده ۱۳۸ مکرر این است که درامد حاصله برای وام دهنده ( تحت شرایط خاص)به عنوان درامد معاف محسوب میگردد.

برابر آنچه که در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مقرر گردیده است :

 کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی ، پیراپزشکی ، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن ها توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می شود ، مکلفند در چهارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۸ از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م می گوید

دفاتر ، صورت درآمد و هزینه ماهانه ، خلاصه درامد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک ( محل اقامتگاه قانونی مودی و یا محلی که قبلاً به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی ) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد .

اگر معامله در دفاتر باشد ولی در معاملات ارسال نشده باشد، فقط جریمه عدم ارسال معاملات فصلی تعلق میگیرد.

اما اگر درآمد باشد و در دفاتر ثبت نشده باشد، کتمان درآمد بوده و اگر هزینه باشد، عدم ثبت رویداد مالی میشود که هر دو مورد باعث رد دفاترمی شود.

قراردادهای تامين نيروی انسانی از مصاديق ارائه خدمت بوده و مشمول ماليات و عوارض اين قانون خواهد بود.

شايان ذكر است در خصوص قراردادهای پيمان‌های مديريت، كه هزينه حقوق و دستمزد پرسنل كلاٌ توسط كارفرما به طور مستقيم پرداخت می‌گردد (و در دفاتر كارفرما ثبت می‌شود) ماليات و عوارض اين قانون صرفاً نسبت به مبلغ ريالی خدمات مديريت ارائه شده وضع می‌گردد.

بر اساس اعلام سازمان امور مالياتی، پيش فاکتورهايی که به معامله ختم نشوند مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده نمی‌شوند.

بر اين اساس موديانی که اقدام به ارائه پيش فاکتور براي عرضه کالا يا خدمات مي‌نمايند، در صورتی که با توافق طرفين و با ارائه اسناد معتبر، معامله صورت نگرفته باشد، مطالبات ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريدار و فروشنده اخذ نمی‌گردد.

کلیه اشخاص حقیقی که جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند ، لزومی به پلمپ و استفاده از دفاتر قانونی ( موضوع قانون تجارت ) نخواهند داشت .

به استناد ماده ۷۴ قانون کار مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب شده و به استناد ماده قانونی مذکور ، مزایایی که مشمول کسورات بیمه ای نمی باشند ( نظیر عیدی و پاداش در ایام مرخصی استعلاجی ) به عهده کارفرما می باشد.

به لحاظ قانون کار عنوان کارگر اطلاق عام داشته و اعم از کارگر روزمزد ، موقت ، ثابت ، رسمی، دایمی و غیره می باشد و طبق تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار ،کارگر به کسی گفته می شود که تحت هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند به این معنی کلیه کارگرانی که در چهارچوب قراردادکار بامدت معین یا انجام کارمعین و یا قراردادکار غیرموقت و دایمی به کار اشتغال دارند تحت حمایت قانون کار قرار داشته و قانونا کارگر شناخته می شوند و از مزایای مقرر در این قانون و مقررات تبعی برخوردار خواهند شد و روزمزد بودن و سایر انواع مزد بری تغییری در ماهیت رابطه کارگری و کارفرمایی ایجادنمیکند.

مستمری زنان کارگری که به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی،بازنشسته می شوند،نباید از حداقل مزد کارگری عادی کمتر باشد.

(رای وحدت رویه شماره ۴۳۰ مورخ ۸۷/۶/۲۴)

رأی هیأت عمومی

حکم مقرر در تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۷۶ که مقرر داشته است، زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق بازنشسته می‎شوند در واقع و نفس الامر در مقام نحوه احتساب مستمری بازنشستگی مشمولین تبصره مزبور انشاء شده است و با عموم و اطلاق حکم مندرج در ماده ۱۱۱قانون تأمین اجتماعی که با قید عبارت « در هر حال» بر عدم جواز کاهش مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان از حداقل مزد کارگر عادی تأکید کرده است، منافاتی ندارد و نافی اعتبار و آثار مترتب بر ماده اخیرالذکر نیست، بنابراین دادنامه شماره ۱۰۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۱۰/۱۳ شعـبه پنجم تجدیدنظر دیوان در خصوص تایید ادعا و استحقاق شاکی به استفاده از مستمری بازنشستگی با رعایت ماده ۱۱۱ مذکور موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تبصره ماده ۷۶:زنان کارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با ۲۰ روز حقوق می توانند بازنشسته شوند.

ماده ۱۱۱:مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

دارندگان گذرنامه‌های سیاسی و خدمت، خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌گردند، دارندگان پروانه گذر مرزی و مرزنشینان، جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر اعزام می‌شوند، زائران ایرانی که در ایام اربعین حسینی به مقصد عراق از کشور خارج می‌شوند و ایرانیان مقیم خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند از پرداخت مالیات موضوع این ماده، مستثنی هستند.

خیر ، به موجب قانون نحوه پیش فروش ساختمان، هر گونه پیش فروش ساختمان، باید از طریق تنظیم سندرسمی انجام شود و درج آگهی در این خصوص نیز باید با مجوز وزارت راه و شهرسازی باشد، لذا اگر فردی بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش نماید، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال محکوم می شود.

ضمنا مشاوران املاک نیز، دیگر حق تنظبم قرارداد پیش فروش ندارند و صرفا می باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را به دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند، در غیر این صورت، برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دوسال،پروانه کسب ، تعلیق و برای بار سوم ، پروانه کسب باطل خواهد شد.

TOP