آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل

۳۱ مرداد ۹۹ ، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل در صورتی که اظهارنامه مالیاتی مطابق با بانک اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور باشد ، اظهارنامه تسلیمی شما قطعی و مورد حسابرسی قرار نخواهد گرفت .

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail