اخذ مالیات از خانه‌­های خالی تاثیری در فعالیت لیزینگ‌ها ندارد

رزبان در پاسخ به این سئوال که با توجه به حجم قراردادهای اجاره به شرط تملیک که از سوی شرکت‌های لیزینگ به امضا می‌رسد، و نیز امکان اجرای قراردادهای لیزینگ اجاره عملیاتی، این نوع تصمیم‌گیری ها چه تبعاتی می‌توانند به همراه داشته باشند، توضیح داد: اخذ مالیات از خانه‌ ­های خالی نمی­ تواند حاوی تبعات جدی برای شرکت‌های لیزینگ باشد و چه بسا در مواردی زمینه را برای فعالیت این نوع شرکت‌ها به ویژه در بحث لیزینگ اجاره عملیاتی تسهیل کند. با توجه به اینکه تولیدکنندگان مسکن و انبوه­‌سازان به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه برای عرضه واحدهای احداثی خود به بازار فرصت دارند، این امکان برای شرکت‌های لیزینگ فراهم می‌­آید تا در مهلت مقرر نسبت به انعقاد قرارداد برای در اختیار گرفتن واحدهای مسکونی ایشان اقدام کرده و واحدها را از طریق اجاره عملیاتی یا اجاره به شرط تملیک به مشتریان ارائه کند. در واقع افزایش عرضه مسکن و محدودیت زمانی برای عرضه واحدهای نوساز به بازار یک فرصت برای شرکت‌های لیزینگ خواهد بود. لازم به اشاره است که شرکت لیزینگ بایستی برای حلقه بعدی واگذاری که انتقال مسکن از شرکت به مشتریان است در قالب اجاره عملیاتی یا اجاره به شرط تملیک برنامه‌­ریزی دقیق کند.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail