اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل

نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد ۱۳۹۸ ، ویرایش جدید 12.0.0.9 ( برای سومین مرتبه در امروز ۱۵ مرداد ۹۹ ) در سامانه دریافت اظهارنامه های الکترونیک سازمان امور مالیاتی همراه با درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای هر یک از مودیان گروه شغلی ( دوم ) و ( سوم) بارگذاری شده و آماده دانلود ، نصب و تکمیل و ارسال می باشد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail