بند یک بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

بند یک بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی

صرف عدم ارسال فهرست معاملات توسط مؤدیان مالیاتی به منزله قابل مطالبه بودن جریمه های مربوط به عدم انجام سایر تکالیف قانونی از جمله عدم صدور صورتحساب نمی باشد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail