توجه داشته باشیم به استناد ماده ۱۱ از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پس از لازم الاجراء شدن این قانون [ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ]

توجه داشته باشیم به استناد ماده ۱۱ از قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پس از لازم الاجراء شدن این قانون [ ۱/ ۹/ ۱۳۹۹ ]

کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب خواهد شد و اطلاعات تراکنش های بانکی این نوع حساب ها شامل؛

مانده اول دوره،
وجوه واریزی،
وجوه برداشت شده، و
مانده آخر دوره

به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم به صورت بر خط در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail