جزئیاتی از قانون جدید چک

مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی:
قانون جدید از اواخر آذرماه سال جاری به شکل گام به گام اجرا خواهد شد.
اعتبارسنجی چک به صورت سامانه محور انجام خواهد گرفت و به طور کلی بیشتر امکانات جدید چک به صورت نرم‌افزاری و سیستمی به هموطنان ارائه خواهد شد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail