جزئیات درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه امسال

جزئیات درآمدهای مالیاتی ۸ ماهه امسال نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ برکالا و خدمات و مستقیم بدست آمده است که از این

میزان سهم مالیات‌های مستقیم ۷۶ هزار میلیارد تومان و مالیات کالا و خدمات ۴۵,۵ هزار میلیارد تومان بود.

به گزارش فارس، مجموع درآمدهای مالیاتی لغایت آبان ماه سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشدی معادل ۳۶٫۷ درصد از مبلغ ۸۹ هزار و ۱۴۹ میلیارد

تومان به به مبلغ ۱۲۱ هزار و ۸۱۹ میلیارد تومان افزایش یافته است.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail