قابل توجه فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی

حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده مناطق ویژه اقتصادی از تاریخ
۱۴۰۰/۰۱/۰۱

در بند الحاقی ۸ در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر شده ،در سال ۱۴۰۰ مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده (vat) خواهند بود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail