قرارداد‌های پیمانکاران خارجی مشمول مالیات است

قرارداد‌های پیمانکاران خارجی مشمول مالیات است

علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان:

پیمانکاران خارجی فعال در کشور به استناد ماده ۱۰۷ و ۱۰۶ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول پرداخت مالیات هستند.

پیمانکاران خارجی نسبت به درآمد‌ی که در کشور دارند طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند .

اخذ مالیات از این گروه بستگی به سال فعالیت‌ها آنها در داخل کشور دارد.

توضیح : کارفرمای ایرانی مکلف به کسر و پرداخت مالیات فوق میباشد.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail