ماده ۳۴ آیین نامه که متضمن احکام مالیاتی می باشد

بخشنامه مورخ ۲۱/ ۱۰/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون …. موضوع نحوه واگذاری مطالبات قراردادی

ماده ۳۴ آیین نامه که متضمن احکام مالیاتی می باشد

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail