نکته بسیار مهم درخصوص اشتغال به کاربازنشستگان تامین اجتماعی

به استنادرای وحدت رویه ۱۷۰_۱۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری :

درصورتیکه بازنشسته های سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار باشند , سازمان تامین اجتماعی تنها زمانی مجاز به قطع مستمری بیمه شده بازنشسته می باشد که این اشتغال :
۱. درمشاغل ثابت
۲. بصورت مستمر با دریافت حقوق باشد.
لذا اشتغال به امورِ محدود وموقت وغیر مستمر راشامل نمی شود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail