ویرایش جدید اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی در ویرایش جدید اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل

مودی گرامی ، در صورتی که مشمول نصب پایانه فروشگاهی ( کارتخوان بانکی ) در سال ۱۳۹۸ نبوده اید ( پزشکان محترم غیر مشمول نصب پایانه فروشگاهی ) به منظور بهره مندی از مفاد تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م ، ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام ، گزینه عدم شمول نصب پایانه فروشگاهی را انتخاب نمایید

پزشکانی که به علت عدم ارتباط مستقیم مالی با بیماران امکان ثبت دستگاه کارتخوان را نداشته می توانند ضمن مراجعه به سامانه ثبت نام گزینه عدم شمول نصب پایانه فروشگاهی را انتخاب و از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند گردند.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail