چند نمونه از مخارجی که طبق استاندارد شماره 11 به طور مستقیم یا غیر مستقیم قابل انتساب به دارایی است

هزینه حقوق و مزایای کارکنانی که بطور مستقیم در ساخت دارایی ثابت مشهود مشارکت داشته‌اند.
مخارج آماده‌سازی محل نصب،
مخارج حمل و نقل اولیه،
مخارج نصب و مونتاژ،
مخارج تولید آزمایشی دارایی، پس از کسرخالص عواید حاصل از فروش اقلام تولید شده (نظیرنمونه‌های تولید شده هنگام آزمایش تجهیزات)،
حق‌الزحمه خدمات فنی و حرفه‌ای، و
مخارج سربار عمومی مرتبط با رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره‌برداری مانند حقوق مدیر پروژه‌های سرمایه‌ای.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail