چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

مالیات بر عایدی سرمایه به واحدهای مسکونی که افراد در آن زندگی می‌کنند، املاک نوساز، ارث و هدیه و وقف تعلق نمی‌گیرد بنابراین اگر کسی یک خودرو و یا یک واحد مسکونی داشته باشد از مالیات معاف است اما اگر دو خانه داشته باشد، هنگام فروش به خانه دوم، مالیات بر عایدی دریافت می‌شود.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail