قابل توجه مودیان مالیاتی که بدهی مالیاتی خود را قبل از ۸/ ۵/ ۹۸ پرداخت ولی از بابت بخشودگی جرایم مالیاتی خود اقدامی ننموده اند و تقاضای خود را تحویل اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند ؛ مودیان مالیاتی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود اقدام نموده اند ، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد .
باعنایت به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان مهر ماه جهت بهره مندی مودیان محترم از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی، طبق بخشنامه رئیس کل محترم به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛  ساعت کار روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۸صبح لغایت ۱۸ و روز سه شنبه ۳۰ مهرماه ۸صبح لغایت ۲۰ می باشد.از همکاران محترم تقاضا داریم با عزم مضاعف در تسهیل امور مودیان تلاش جدی داشته باشند.

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش  مودیان مالیاتی توجه داشته باشند بخشودگی جرائم مالیاتی برای مدت پس از بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ ( یعنی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ به بعد ) محدود خواهد بود  با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۴۱/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ ( بخشودگی جرائم ) ، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۹۸ بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام ننمایند ، به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم آنان در راستای ماده ۱۹۱ یاد شده قابل بخشودگی نمی باشد . از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش  حداکثر بخشودگی جرائم قابل بخشش برگ مالیات قطعی دارای بدهی صادر شده از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ؛ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط ، فقط ۷۰% و برای سایر مودیان فقط ۵۰% برای هر منبع مالیاتی در هر سال / دوره خواهد بود.
بخشودگی جریمه عملکرد
اگر مودی متقاضی بخشودگی جریمه عملکرد سال ۱۳۹۵ باشد و حتی مالیات قطعی سال ۹۵ و نیز جرائم غیر قابل بخشش را پرداخت کرده باشد ، اما فهرست معاملات سال ۱۳۹۵ خود را به طور کامل انجام نداده باشد جرائم وی بخشوده نخواهد شد و چنانچه تا پایان مهر ماه اقدام به ارسال فهرست معاملات نماید آنوقت جریمه مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت .  بنابراین بخشودگی جریمه این دسته از مودیان برای هر عملکرد دارای دو شرط است:  پرداخت مالیات عملکرد و جرائم غیرقابل بخشش  ارسال فهرست معاملات برای عملکرد مورد تقاضای بخشودگی جریمه
جرایم مالیاتی
آیا به این نکته از بند ۸ بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی توجه کرده ایم که می گوید ؛ بخشودگی جرائم قابل بخشش در کلیه منابع مالیاتی برای سال های ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در راستای مفاد این بخشنامه ، مشروط به رعایت و انجام تکلیف ارسال فهرست معاملات سال های مزبور در سامانه معاملات فصلی تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۷ برای مودیان مشمول این تکلیف می باشد . یعنی چنانچه یک مودی متقاضی بخشودگی جریمه عملکرد سال ۱۳۹۵ باشد و حتی مالیات قطعی سال ۹۵ و نیز جرائم غیر قابل بخشش را پرداخت کرده باشد ، اگر فهرست معاملات سال ۱۳۹۵ خود را به طور کامل انجام نداده جرائم وی بخشوده نخواهد شد و چنانچه بیاید تا پایان مهر ماه اقدام به ارسال فهرست معاملات نمایند آنوقت جریمه مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت .  به عبارتی بخشودگی جریمه این دسته از مودیان برای هر عملکرد دارای 《دو شرط》می باشد ؛ اول ؛ پرداخت مالیات عملکرد و جرائم غیرقابل بخشش دوم ؛ ارسال فهرست معاملات برای عملکرد مورد تقاضای بخشودگی جریمه
تسلیم اظهارنامه مالیات
نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواستهای مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:  ادارات کل امور مالیاتی موظفند در مورد مؤدیان مالیاتی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم مالیاتی (فصل زمستان) سال ۱۳۹۷ را تا پایان روز شنبه مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۸ تسلیم نمایند، امکان برخورداری صد در صد بخشودگی جرائم عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر برای دوره مزبور و تأخیر در پرداخت مالیات و عوارض متعلق تا تاریخ مذکور را در صورت درخواست کتبی برای مؤدیان فوق الذکر فراهم نمایند.
بخشودگی جرائم صد در صد مالیات

بخشودگی جرائم صد درصد مالیات

《بخشودگی جرائم مالیاتی》در صورت 《پرداخت اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش》تا تاریخ … در ادارات کل امور مالیاتی استان ها . استان آذربایجان غربی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان گیلان …………. تا ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان لرستان ………… ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان کرمان …………..۱۰۰% / پرداخت تا ۱۰/ ۱۲/ ۹۷ استان خراسان شمالی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۲۲/ ۱۱/ ۹۷ استان خراسان جنوبی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۳۰/ ۱۱/ ۹۷ استان کرمانشاه ……. تا ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان چهارمحال بختیاری ۱۰۰% / پرداخت تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ استان ایلام ……… ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان سمنان …….. ۱۰۰% / پرداخت تا ۳۰/ ۱۱/ ۹۷ اداره کل جنوب تهران … ۱۰۰% / پرداخت تا …