مطابق مصوبه نهایی بودجه ۹۹ در دولت، معافیت مالیات بر درآمد ماهیانه حقوق‌بگیران و کارمندان، از دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به سه میلیون تومان رسید. این عدد معادل سقف معافیت سی و شش میلیون تومان سالیانه است.
جرائم مالیاتی حقوق

جرائم مالیاتی حقوق

جریمه ماده ۱۹۷ ق.م.م  نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند ، درصورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند ، جریمه متعلق ؛ در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ( ۲% ) حقوق پرداختی و درخصوص پیمانکاری ( ۱% ) کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامنا مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود .
برخی موارد در حسابداری وجود دارد که باید در زمان و مهلت معینی که از طرف دولت و یا سازمان ها تعیین شده انجام شود . عدم انجام این امور باعث تعلق جریمه و یا عدم برخورداری از مزایا و معافیت های مقرر در قانون شود. در زیر به مهمترین از این موارد اشاره می کنیم : ۱ . ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان / ۲ .ارسال لیست بیمه حقوق کارکنان / ۳ .ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده / ۴ .ارسال گزارشات خرید و فروش فصلی / ۵ .ارسال اظهارنامه عملکرد /
مالیات حقوق و دستمزد
مطابق با بند ۲ بخشنامه مورخ ۷ بهمن ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی، «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌توانند صرفا با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر موسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست‌های حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط، مالیات متعلق را محاسبه کنند.» این در حالی است که در متن ماده ۱۳۷ ق.م.م عنوان شده: «همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی‌ به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌‌شود.» همچنین نص صریح ماده فوق‌الذکر اشاره‌ای به سقف یا مبلغ مشخصی از حق بیمه ندارد. بنابراین در این بین از سال ۱۳۸۳ سازمان امور مالیاتی صرفا مجوز کسر دو هفتم حق بیمه پرداختی سهم حقوق‌بگیران را از درآمد مشمول مالیات، طبق بخشنامه صادره داده و در تایید این موضوع مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه مورخ ۱۷مهر ۱۳۹۷ استناد کرده به نامه مورخ سوم اسفندماه ۱۳۸۲ که از سوی اداره کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده و مطابق با آن از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۵۵ به بعد از ۷۰درصدحق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می‌یابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌شود و با توجه به اینکه صرفا ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده.
مالیات حقوق
فوق العاده ماموریت در صورتیکه مرتبط با فعالیت شرکت و ۵۰ کیلومتر از محل اصلی شرکت دور و یا ناچار به توقف شبانه جهت انجام کار موقت باشد سنوات خدمت کارکنان دو هفتم بیمه سهم کارگر وجوه پرداختی بابت فوت ، بازنشستگي ، از كار افتادگي ، استعفاي كارگر وجوه پرداختي بابت حقوق ايّام مرخصي استفاده نشده حقوق بگيران یک دوازدهم عیدی دو دوازدهم مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند. صد درصد حقوق پرسنل شاغل در مناطق آزاد تجاری
مالیات بر درآمد
بارگزاری نسخه جدید نرم افزار معافیت ایثارگران اضافه شدن مصادیق تبصره ماده ۸۶
سامانه مالیات حقوق
۱- اضافه شدن عنوان “تبصره ماده ۸۶” هنگام ایجاد لیست جدید برای لیستهای مذکور. ۲- در صورت ارسال لیست اصلاحی برای هر ماه ، کلیه لیستهای ارسالی قبلی برای آن ماه حذف میشود.
میزان معافیت سالانه حقوق
بخشنامه مالیاتی مورخ ۲۴/ ۱/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ؛ میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مالیات حقوق
از این به بعد افراد مشمول تبصره ماده ۸۶ را به عنوان حقوق بگیر غیر اصلی در “حقوق بگیران” تعریف کرده و در لیستهای ارسالی برای هر ماه ، بدون اعمال معافیت ماده ۸۴ (مشمول سایر معافیتهای بخش حقوق میشوند) مقطوع ۱۰% مالیات کسر و پرداخت کنید.
محاسبه مالیات حقوق
باتوجه به تصویب و ابلاغ بودجه سال ۹۸ ، میزان معافیت مالیات حقوق و نیزاشخاص موضوع مواد ۵۷ و۱۰۱ قانون مالیاتهای مستقیم براساس تبصره ۶ قانون بودجه ۹۸ به شرح زیر تعیین و قطعی شد.  تبصره ۶ الف ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۴ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۸ سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون (۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.( ماهانه ۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال)  نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق ¬العاده(به استثنای تبصره‌های(۱) و(۲) ماده(۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور – تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد(۱۰%) – نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده ‌درصد (۱۵%) – نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (۲۰%) – نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش‌برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (۲۵%) – نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد(۳۵%) می‌باشد.  میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(۵۷) و(۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون(۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. معافیت : تا ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سالانه ماهانه: ۲۷،۵۰۰،۰۰۰ ریال مازاد تا ۱٫۵ برابر آن : ۱۰% مازاد ۱٫۵ برابر تا ۲٫۵ برابر: ۱۵% مازاد ۲٫۵ برابر تا ۴ برابر: ۲۰% مازاد ۴ برابر تا ۶ برابر: ۲۵% مازاد ۶ برابر: ۳۵%