جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
بخشودگی ۹۶ درصدی و ۹۲ درصدی جرائم مالیاتی برای مودیان مالیاتی که بدهی خود را تا پایان آذر ۹۸ پرداخت نمایند. اداره کل امور مالیاتی استان سمنان
برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
ایرنا – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را یکی از چالش‌های مهم در کشور اعلام کرد و گفت: هوشمند سازی نظام مالیاتی تنها راه مبارزه با این تخلف به شمار می‌رود. امیدعلی پارسا روز پنجشنبه در سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار داشت: در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی لازم است تمام اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌ها دریافت و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره شود و این کار با جدیت دنبال خواهد شد.
بخشودگی ۹۸ درصدی و ۹۶ درصدی در صورت پرداخت مالیات و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان آبان ماه
همه ی مودیان مالیاتی دارای بدهی قطعی که قطعیت آن تا شهریور ماه ۱۳۹۸ صورت گرفته ، چنانچه موفق به پرداخت مالیات و جرائم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه و بهره مندی از بخشودگی صددرصدی نشدند توجه داشته باشند ؛ چنانچه تا پایان ۳۰ آبان ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم قابل بخشش ، ◾️۹۸ درصد برای واحدهای تولیدی و ◾️۹۶ درصد برای سایر مودیان  خواهند بود .
قابل توجه مودیان مالیاتی که بدهی مالیاتی خود را قبل از ۸/ ۵/ ۹۸ پرداخت ولی از بابت بخشودگی جرایم مالیاتی خود اقدامی ننموده اند و تقاضای خود را تحویل اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند ؛ مودیان مالیاتی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود اقدام نموده اند ، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد .
بخشودگی جرایم مالیاتی

تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه مورخ ۳۰ /۷ /۹۸ مهلت مقرر در بند ۱ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ موضوع بخشودگی صددرصدی جرائم مالیاتی قابل بخشش تا روز شنبه مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ را تمدید کرد به درخواست هایی که تا روز شنبه ی هفته ی آینده مورخ ۴/ ۸/ ۹۸ به ادارات امور مالیاتی واصل شود، بخشودگی جرایم تعلق می گیرد .
ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ افزایش ساعات کار ادارات امور مالیاتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ( ۲۸ مهر الی ۳۰ مهر ) در راستای تسهیل امور مودیان مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی
باعنایت به فرصت کوتاه باقی مانده تا پایان مهر ماه جهت بهره مندی مودیان محترم از ۱۰۰ درصد بخشودگی جرائم قابل بخشش مالیاتی، طبق بخشنامه رئیس کل محترم به اطلاع همکاران محترم می رساند ؛  ساعت کار روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۸صبح لغایت ۱۸ و روز سه شنبه ۳۰ مهرماه ۸صبح لغایت ۲۰ می باشد.از همکاران محترم تقاضا داریم با عزم مضاعف در تسهیل امور مودیان تلاش جدی داشته باشند.