جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
تسهیلات بانکی

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص

تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم : اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و … منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود : ۱ . گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده . ۲ . گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری . برابر آخرین اصلاحیه ( ۱/ ۱۰/ ۱۳۹۵ ) ضوابط اجرائی تعیین و ابلاغ شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی ، اعطای تسهیلات برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بالاتر مشمول تبصره مذکور و اخذ گواهی های یادشده می باشد . البته برای برخی واحدهای تولیدی و .. نصاب فوق افزایش دوره ای داشته است از اول دی سال ۱۳۹۲ ، پذیرش و پاسخگوئی استعلامات در کلیه واحدهای مالیاتی صرفاً از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده صورت می گیرد . فلذا با توجه به مراتب و آنچه که در ماده ۴ ضوابط اجرائی ابلاغی آمده ، لازم است اشخاص متقاضیِ تسهیلات در راستای تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانونِ مذکور نسبت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی مطابق نمونه های موجود و ارائه آن به بانک اعطاء کننده تسهیلات و نیز اعلام کد شش رقمی واحد مالیاتی خود به بانک مربوطه اقدام تا نسبت به استعلام از واحد مالیاتی از طریق سامانه الکترونیکی ایجادشده به همین منظور اقدام گردد .
همه ی مودیان مالیاتی دارای بدهی قطعی که قطعیت آن تا شهریور ماه ۱۳۹۸ صورت گرفته ، چنانچه موفق به پرداخت مالیات و جرائم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه و بهره مندی از بخشودگی صددرصدی نشدند توجه داشته باشند ؛ چنانچه تا پایان ۳۰ آبان ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم قابل بخشش ، ◾️۹۸ درصد برای واحدهای تولیدی و ◾️۹۶ درصد برای سایر مودیان  خواهند بود .
قابل توجه مودیان مالیاتی که بدهی مالیاتی خود را قبل از ۸/ ۵/ ۹۸ پرداخت ولی از بابت بخشودگی جرایم مالیاتی خود اقدامی ننموده اند و تقاضای خود را تحویل اداره امور مالیاتی تسلیم نکرده اند ؛ مودیان مالیاتی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی خود اقدام نموده اند ، می توانند درخواست بخشودگی جرائم خود را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۸ به ادارات امور مالیاتی تسلیم تا مورد بخشودگی قرار گیرد .

قابل توجه مودیان مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .
تقسیط بدهی مالیاتی
به جهت وحدت رویه در پذیرش سُفته از واحدهای تولیدی در تقسیط بدهی مالیاتی و به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحد تولیدی، سازمان امور مالیاتی در اجرای ببند الف ماده 58 آیین نامه 218 قانون مالیات مستقیم (پذیرش ضمانت) با صدور بخشنامه ای سُفته با امضای مدیر واحد تولیدی را به عنوان یکی از تضامین بانکی در تقسیط بدهی و رفع محدودیت ها مجاز اعلام کرد.
حسب بخشنامه۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به امکان بخشودگی صد در صد جرایم مالیاتی در سال جاری،در صورت عدم پرداخت بدهی قطعی شده تا پایان سال ۹۸ بعنوان مودی خوش حساب تلقی نگردیده و این دسته از مودیان از ابتدای سال ۱۳۹۹ مشمول بخشودگی جرایم نخواهند شد. علاوه بر بخشودگی صد در صد جرایم اعلام شده به موجب بخشنامه صادره شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ مورخ ۹۸/۵/۲۷،تمامی اوراق قطعی صادره از تاریخ ۹۸/۸/۱ تا پایان سال در صورت تسویه ظرف مدت یکماه از مزایای بخشودگی صد در صدی جرایم بهره مند خواهند شد.
تقسیط بدهی مالیات

تقسیط بدهی مالیاتی

به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تقسیط بدهی مالیاتی ( اعم از اصل و جریمه ) مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ برگ قطعی حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید . نکات مورد توجه در ماده قانونی یاد شده که حالیه مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودی می باشد :  ۱ . وزارت … و سازمان … همیشه از این اجازه قانونی استفاده نموده و عبارت ” می تواند ” با توجه به تعامل با مودیان و مساعدت در پرداخت بدهی آنان ، مانعی در این خصوص ایجاد ننموده است .  ۲ . تقسیط برای مودیانی است که قادر به پرداخت بدهی … بطور یکجا نیستند . تاکنون همه ی متقاضیانِ تقسیط با داشتن سایر شرایط اجازه بهره مندی از این تسهیلات را داشته اند .  ۳ . تقسیط از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت ۳ سال خواهد بود فلدا چنانچه برگ مالیات قطعی مودی در تاریخ ۲۷/ اسفند/ ۹۴ ابلاغ شده باشد و مودی الان ( مثلاً در فروردین ۱۳۹۸ ) مراجعه نماید تقسیط مالیات وی امکان پذیر نخواهد بود .  ۴ . به موجب همان ” می تواند ” صدر ماده ۱۶۷ قانون مذکور ، وزارت … و یا سازمان … موافقت تقسیط را منوط به پیش پرداخت حداقل ۳۰% از بدهی دانسته است .
بدهکاران مالیاتی
معاون هماهنگی ‌امور اقتصادی استاندار سمنان از فرصت بخشودگی مالیاتی 100درصدی برای بدهکاران مالیاتی به عنوان یک فرصت طلایی برای بدهکاران یاد کرد و گفت: باتوجه به پلکانی بودن بخشودگی ها، توصیه می شود بدهکاران مالیاتی هرچه سریع تر مراجعه و با پرداخت اصل بدهی از این فرصت بخشودگی 100درصدی جرائم بهره مند شوند. به گزارش ایسنا-حشمت‌الله عسگری در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان سمنان اظهار کرد: چنانچه بدهکاران مالیاتی تا پایان مهر بتوانند اصل بدهی خود را پرداخت کنند، متناسب با زمان مراجعه، تا سقف ۱۰۰ درصد از بخشودگی جرائم برخوردار می‌شوند. وی بر ضرورت استفاده بدهکاران مالیاتی استان از این فرصت تاکید و تصریح کرد: در همین راستا برای بهبود هرچه بیشتر و تقویت تولید در استان سمنان با بهره‌گیری از مصوبات جلسات سران سه قوه در خصوص تقسیط بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و مشوق‌های سازمان تامین اجتماعی مبنی بر بخشودگی جرایم، استفاده می‌کنیم.
تقسیط بدهی مالیاتی

تقسیط بدهی مالیاتی

به موجب ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بدهی مالیاتی ( اعم از اصل و جریمه ) مودیانی که قادر به پرداخت آن بطور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ برگ قطعی حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید . نکات مورد توجه در ماده قانونی یاد شده که حالیه مبنای تقسیط بدهی مالیاتی مودی می باشد :  ۱ . وزارت … و سازمان … همیشه از این اجازه قانونی استفاده نموده و عبارت ” می تواند ” با توجه به تعامل با مودیان و مساعدت در پرداخت بدهی آنان ، مانعی در این خصوص ایجاد ننموده است .  ۲ . تقسیط برای مودیانی است که قادر به پرداخت بدهی … بطور یکجا نیستند . تاکنون همه ی متقاضیانِ تقسیط با داشتن سایر شرایط اجازه بهره مندی از این تسهیلات را داشته اند .  ۳ . تقسیط از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی حداکثر به مدت ۳ سال خواهد بود فلدا چنانچه برگ مالیات قطعی مودی در تاریخ ۳۰/ بهمن/ ۹۴ ابلاغ شده باشد و مودی الان ( در بهمن ۱۳۹۷ ) مراجعه نماید تقسیط مالیات وی امکان پذیر نخواهد بود .  ۴ . به موجب همان ” می تواند ” صدر ماده ۱۶۷ قانون مذکور ، وزارت … و یا سازمان … موافقت تقسیط را منوط به پیش پرداخت حداقل ۳۰% از بدهی دانسته است .