بخشودگی 100 درصدی جرائم قابل بخشش

بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم قابل بخشش برای مودیانی که تا یک ماه پس از ابلاغ برگ مالیات قطعی ( صادره تا پایان سال ۱۳۹۸ ) نسبت به پرداخت مالیات و … اقدام نمایند
سوت زنی مالیاتی

تصویب سوت زنی مالیاتی

فراریان مالیاتی را گزارش کنید و پاداش بگیرید! بر اساس ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم که ۹ آذرماه ابلاغ شده است، چنانچه اطلاعات ارسالی اشخاص ثالث منجر به مطالبه و وصول مالیات شود، سازمان امور مالیاتی متناسب با اطلاعات مکتسبه به اشخاص مذکور پاداش می‌دهد.

لایحه بودجه ۱۳۹۹ در یک نگاه

درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از صادرات فرآورده های نفتی درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات ۳ میلیون تومان معافیت مالیات حقوق بگیران
مؤسسات کنکور
گردش مالی مؤسسات کنکور معادل بودجه وزارت آموزش و پرورش است و باید از آنها مالیات اخذ شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، موضوع «لایحه بودجه ۹۹» در این برنامه تلویزیونی با حضور کارشناسان اقتصادی بررسی شد. ناصر یارمحمدیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تصریح کرد: مشکل اقتصاد کشور به نحوه اداره عمومی کشور برمی گردد. متأسفانه دولت ها انگیزه گرفتن تصمیمات سخت را ندارند. نمونه آن نیز در لایحه بودجه ۹۹ مشهود است این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع مالیات ها در لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: در این لایحه مالیات های جدیدی تعریف نشده است. نباید به مالیات به عنوان تنها یک روش درآمد نگاه کرد بلکه باید آن را یک ابزار تنظیمی در نظر گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه در همین زمینه است. یارمحمدیان ادامه داد: مالیات عایدی بر سرمایه از سوداگران دریافت می شود و قرار نیست از مردم عادی این مالیات گرفته شود. این مالیات یکی از ابزارهای مقابله با سفته بازی و سوق دادن نقدینگی به عرصه های مولد است. وی گفت : در مالیات ها باید تغیراتی اساسی صورت می گرفت که در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی شود. به عنوان مثال مالیات گرفتن از مؤسسات کنکور که خود گردش مالی برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، خود یکی از تغییرات می توانست باشد که اعمال نشده است.
چه مشاغلی می توانند برای سال ۱۳۹۸ دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) پلمپ نکنند ؟ کلیه اشخاص حقیقی که جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند ، لزومی به پلمپ و استفاده از دفاتر قانونی ( موضوع قانون تجارت ) نخواهند داشت .

درگزارشات فصلی درخصوص فروش کالا

این نکات باید رعایت شود:  اشخاص حقیقی ماده ٨١:مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت شود. بیشتر ازحدنصاب شخص حقیقی :مواردکامل باید ثبت شود. کمتر‌ از حدنصاب شخص حقوقی:مواردکامل باید ثبت شود. مودیانی که ملزم به ثبت نام نمیباشند:چه ایرانی چه خارجی :مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود. مصرف کننده نهایی مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود. اشخاص خارجی فاقد اقامت :با کدفراگیروکوتاژوگمرک ثبت میشوند. معاملات ارزی :نوع ارز/نرخ ارز/مقدارارزثبت میشود. امتناع نداریم
جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور جزئیات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر «معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید» را تشریح کرد. محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بنابر تصمیم هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به تصویب رسیده است، گفت: این آیین نامه مربوط به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان است. بر این اساس یکی از والدین معلولان شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه فرزند معلول آنها در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، از این معافیت مالیاتی برخوردارند. وی افزود: این معافیت مالیاتی به افرادی تعلق می‌گیرد که در مراکز دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند و از حقوق این افراد مبلغی به عنوان مالیات کسر می‌شود. این معلولان باید به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و درخواست دهند. بعد از تایید شدت معلولیت در کمیسون‌های مربوطه، سازمان بهزیستی آنها را به اداره مالیات معرفی می‌کند تا ۵۰ درصد مالیاتشان بخشیده شود. وی در ادامه تاکید کرد: ممکن است فردی تحت پوشش بهزیستی نباشد، اما از معلول شدید و خیلی شدید نگهداری کند؛ آنها نیز شامل حال این آیین نامه می‌شوند، بنابراین اینطور نیست که این آیین نامه فقط به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی تعلق بگیرد، بلکه کلیه افرادی که از معلولان شدید و خیلی شدید نگهداری می‌کنند، شامل این آیین نامه هستند.
معافیت کشاورزی
درآمد فعالیتهای ذیل از مالیات معاف می باشد : کشاورزی دامپروری پرورش ماهی پرورش زنبور عسل پرورش طیور ماهیگیری نوغانداری (پرورش کرم ابریشم) احیاء مراتع و جنگلها باغداری نخیلات ( باغات خرما )  نکته ١ : مطابق بخشنامه شماره ٣٨-٩۶-٢٠٠ مورخ ١٣-٠٣-٩۶ وجوه دریافتی اشخاص فوق از بیمه بابت جبران خسارت وارده به فعالیتهای مشمول معافیت ماده ٨١ ، به عنوان درامد معاف از مالیات است.  نکته ٢ : مطابق بخشنامه شماره ٨۵٣٠ مورخ ٢٧-٠٢-٨٢ شرکتهای دولتی نیز مشمول معافیت ماده ٨١ می شوند.  نکته ٣ : مطابق بخشنامه شماره ٢۶١٢-٨٠ مورخ ٢١-٠٣-٨١ بطور کلی کشاورزی فعالیتی است که در جریان آن گیاهان یا حیوانات اهلی با هدف تولید اقتصادی پرورش داده می شوند.  بخش کشاورزی در اقتصاد ایران شامل چهار زیر گروه ١- زراعت، ٢- شیلات و ماهیگیری، ٣- دام وطیور، ۴- جنگلها و مراتع (منابع طبیعی ) می باشد.  نکته ۴ : مطابق رای شورای عالی مالیاتی به شماره ٢-٢٠١ مورخ ١١-٠٢-٩۶ شرکتهای تعاونی تولید روستایی و اتحادیه های آنها که فعالیت آنها طبق اساسنامه جزو فعالیتهای معاف ماده ٨١ باشد ، مشمول معافیت ماده ١٣٣ می باشند.
بخشودگی ۹۶ درصدی و ۹۲ درصدی جرائم مالیاتی برای مودیان مالیاتی که بدهی خود را تا پایان آذر ۹۸ پرداخت نمایند. اداره کل امور مالیاتی استان سمنان