لایحه بودجه ۱۳۹۹ در یک نگاه

درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی از صادرات فرآورده های نفتی درآمد ۱۹۵ هزار میلیارد تومانی از مالیات ۳ میلیون تومان معافیت مالیات حقوق بگیران
مؤسسات کنکور
گردش مالی مؤسسات کنکور معادل بودجه وزارت آموزش و پرورش است و باید از آنها مالیات اخذ شود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از برنامه تلویزیونی پایش، موضوع «لایحه بودجه ۹۹» در این برنامه تلویزیونی با حضور کارشناسان اقتصادی بررسی شد. ناصر یارمحمدیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت فعلی اقتصادی کشور، تصریح کرد: مشکل اقتصاد کشور به نحوه اداره عمومی کشور برمی گردد. متأسفانه دولت ها انگیزه گرفتن تصمیمات سخت را ندارند. نمونه آن نیز در لایحه بودجه ۹۹ مشهود است این کارشناس اقتصادی با اشاره به موضوع مالیات ها در لایحه بودجه ۹۹، تصریح کرد: در این لایحه مالیات های جدیدی تعریف نشده است. نباید به مالیات به عنوان تنها یک روش درآمد نگاه کرد بلکه باید آن را یک ابزار تنظیمی در نظر گرفت. مالیات بر عایدی سرمایه در همین زمینه است. یارمحمدیان ادامه داد: مالیات عایدی بر سرمایه از سوداگران دریافت می شود و قرار نیست از مردم عادی این مالیات گرفته شود. این مالیات یکی از ابزارهای مقابله با سفته بازی و سوق دادن نقدینگی به عرصه های مولد است. وی گفت : در مالیات ها باید تغیراتی اساسی صورت می گرفت که در لایحه بودجه ۹۹ مشاهده نمی شود. به عنوان مثال مالیات گرفتن از مؤسسات کنکور که خود گردش مالی برابر وزارت آموزش و پرورش دارند، خود یکی از تغییرات می توانست باشد که اعمال نشده است.
چه مشاغلی می توانند برای سال ۱۳۹۸ دفاتر قانونی ( روزنامه و کل موضوع قانون تجارت ) پلمپ نکنند ؟ کلیه اشخاص حقیقی که جزء گروه اول موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم نباشند ، لزومی به پلمپ و استفاده از دفاتر قانونی ( موضوع قانون تجارت ) نخواهند داشت .

درگزارشات فصلی درخصوص فروش کالا

این نکات باید رعایت شود:  اشخاص حقیقی ماده ٨١:مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت شود. بیشتر ازحدنصاب شخص حقیقی :مواردکامل باید ثبت شود. کمتر‌ از حدنصاب شخص حقوقی:مواردکامل باید ثبت شود. مودیانی که ملزم به ثبت نام نمیباشند:چه ایرانی چه خارجی :مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود. مصرف کننده نهایی مشخصات بدون شماره اقتصادی ثبت میشود. اشخاص خارجی فاقد اقامت :با کدفراگیروکوتاژوگمرک ثبت میشوند. معاملات ارزی :نوع ارز/نرخ ارز/مقدارارزثبت میشود. امتناع نداریم
جرائم مالیاتی

بخشودگی جرائم مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
معاون امور توان‌بخشی سازمان بهزیستی کشور جزئیات آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر «معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید» را تشریح کرد. محمد نفریه در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه بنابر تصمیم هیئت وزیران، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر معافیت ۵۰ درصدی حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیاء افراد دارای معلولیت شدید یا خیلی شدید به تصویب رسیده است، گفت: این آیین نامه مربوط به ماده ۲۵ قانون حمایت از حقوق معلولان است. بر این اساس یکی از والدین معلولان شدید یا خیلی شدید اعم از اینکه فرزند معلول آنها در منزل یا مراکز نگهداری یا بیمارستان نگهداری شوند، از این معافیت مالیاتی برخوردارند. وی افزود: این معافیت مالیاتی به افرادی تعلق می‌گیرد که در مراکز دولتی یا غیر دولتی مشغول به کار هستند و حقوق دریافت می‌کنند و از حقوق این افراد مبلغی به عنوان مالیات کسر می‌شود. این معلولان باید به سازمان بهزیستی مراجعه کنند و درخواست دهند. بعد از تایید شدت معلولیت در کمیسون‌های مربوطه، سازمان بهزیستی آنها را به اداره مالیات معرفی می‌کند تا ۵۰ درصد مالیاتشان بخشیده شود. وی در ادامه تاکید کرد: ممکن است فردی تحت پوشش بهزیستی نباشد، اما از معلول شدید و خیلی شدید نگهداری کند؛ آنها نیز شامل حال این آیین نامه می‌شوند، بنابراین اینطور نیست که این آیین نامه فقط به معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی تعلق بگیرد، بلکه کلیه افرادی که از معلولان شدید و خیلی شدید نگهداری می‌کنند، شامل این آیین نامه هستند.
معافیت مالیاتی
مدیرعامل منطقه آزاد کیش ضمن اعلام مخالفت درباره کاهش یا حذف معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، تاکید کرد که ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد. غلامحسین مظفری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح اصلاح معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد و اثر حذف آن در جذب سرمایه‌گذاری در این مناطق اظهار کرد: این موضوع اکنون در حد یک پیش‌نویس است و هنوز لایحه‌ای در دولت نهایی نشده است؛ بنابر این در این شرایط نباید آنقدر از سوی برخی بزرگ شده و بازتاب داده شود که موجب ایجاد نگرانی در سرمایه‌گذاران و مانع جذب آنها شود، چراکه طرح آن نیز آسیب‌های خاص خود را به همراه دارد. وی افزود: در حالی بحث کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد ایران مطرح است که در کشورهای اطراف و مناطق رقیب، معافیت‌های ۳۰ تا ۵۰ ساله اعمال می‌شود وحتی برخی مناطق آزاد ترکیه از معافیت مالیاتی مادام العمر برخوردارند. مظفری با بیان اینکه مخالف حذف یا کاهش معافیت مالیاتی در مناطق آزاد است، توضیح داد: ۲۰ سال معافیت مالیاتی، حداقل کاری است که می‌توان برای مناطق آزاد انجام داد؛ بنابراین اگر قرار است اداره کشور به سمت تامین منابع از محل مالیات پیش برود که قابل تائید نیز است؛ باید تامین درآمد مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی باشد نه مناطق آزاد که نیازمند مشوق برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است.
برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .  این را هم بدانیم که بخشودگی جرائم به تفکیک هر سال نیز برای مودیان امکان پذیر خواهد بود . یعنی چنانچه یه مودی برای سه سال دارای بدهی مالیاتی باشد ، می تواند با پرداخت مالیات و جریمه غیرقابل بخشش یک سال جهت بخشودگی همان سال اقدام نماید
ایرنا – رئیس سازمان امور مالیاتی کشور فرار مالیاتی را یکی از چالش‌های مهم در کشور اعلام کرد و گفت: هوشمند سازی نظام مالیاتی تنها راه مبارزه با این تخلف به شمار می‌رود. امیدعلی پارسا روز پنجشنبه در سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان اظهار داشت: در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی لازم است تمام اطلاعات مورد نیاز طرح جامع مالیاتی از دستگاه‌ها دریافت و در بانک‌های اطلاعاتی ذخیره شود و این کار با جدیت دنبال خواهد شد.
بخشودگی ۹۸ درصدی و ۹۶ درصدی در صورت پرداخت مالیات و جرایم غیرقابل بخشش تا پایان آبان ماه