بخشودگی ۹۶ درصدی و ۹۲ درصدی جرائم مالیاتی برای مودیان مالیاتی که بدهی خود را تا پایان آذر ۹۸ پرداخت نمایند. اداره کل امور مالیاتی استان سمنان
سال مالیاتی

سال مالیاتی

سال مالیاتی از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه ( یک سال کامل شمسی ) میباشد. فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال مالیاتی نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد . اظهارنامه مالیاتی عملکرد : اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند. اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه ( ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه ( ۳ ماه پس از پایان سال مالی ) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.
گبا عنایت به صدور آیین نامه اجرایی تبصره(3) ماده(169) اصلاحیه موصوف به شماره 200/3949/46378/ص مورخ 1395/3/17 که طی بخشنامه شماره 200/95/22 مورخ 1395/3/31 ابلاغ گردیده، تغییراتی در تکالیف ارسالی فهرست معاملات و نیز مودیان مشمول بالاخص از ابتدای مهرماه 1395 به بعد به عمل آمده که جهت آگاهی مودیان محترم مالیاتی به شرح زیر اعلام میگردد: 1. ارسال اطلاعات از اول مهرماه سال 1395 کماکان بصورت فصلی و تا یک و نیم ماه پس از پایان هرفصل امکان پذیر می باشد(از ابتدای فصل تا یک و نیم ماه پس از پایان فصل). بدیهی است ارسال اطلاعات خارج از موعد مقرر مشمول جرائم متعلقه خواهد بود. 2. با عنایت به حذف امکان ارسال اطلاعات فروش در گزارش امتناع وفق قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، از این پس در صورتی که فعالین اقتصادی در هنگام خرید کالا یا خدمات از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نمایند، فروشنده امکان ارسال اطلاعات در قالب امتناع و یا دیگر گزارشات فهرست معاملات را نخواهد داشت. 3. صرفا در هنگام فروش کالا، خدمات و دارائی به مصرف کننده نهایی و اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م و یا اشخاصی که مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نمی باشند، الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار در صورتحساب صادره نمی باشد. 4. در هر صورتحساب خرید از اشخاص حقیقی تا میزان 5% مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده(3) قانون برگزاری مناقصات، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشنده در فهرست خرید نمی باشد. 5% حدنصاب مذکور برای شش ماهه دوم مبلغ ده میلیون ریال می باشد. 5. در ارسال فهرست گزارش معاملات خرید توسط خریداران، الزامی به درج شماره اقتصادی فروشندگانی که ملزم به ثبت نام در نظام مالیاتی نیستند و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81ق.م.م نمی باشد .  
همه ی مودیان مالیاتی دارای بدهی قطعی که قطعیت آن تا شهریور ماه ۱۳۹۸ صورت گرفته ، چنانچه موفق به پرداخت مالیات و جرائم غیرقابل بخشش تا پایان مهر ماه و بهره مندی از بخشودگی صددرصدی نشدند توجه داشته باشند ؛ چنانچه تا پایان ۳۰ آبان ۹۸ نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمایند مشمول بخشودگی جرائم قابل بخشش ، ◾️۹۸ درصد برای واحدهای تولیدی و ◾️۹۶ درصد برای سایر مودیان  خواهند بود .
دو تغییر مهم در سایت مالیات بر ارزش افزوده پس از به روز رسانی: ۱) انجام پیش ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی (کد اقتصادی) انجام میشود و مودیان ارزش افزوده باید ابتدا باید با نام کاربری و رمز ورود دریافت شده بابت ثبت نام کد اقتصادی وارد سایت ثبت نام کد اقتصادی شوند و گزینه پیش ثبت نام ارزش افزوده را انتخاب کنند. قبلا انجام پیش ثبت نام از سایت مالیات ارزش افزوده انجام می شد. ۲) امکان ورود به سایت مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از نام کاربری و رمز سامانه ثبت نام کد اقتصادی: مودیان مالیات بر ارزش افزوده میتوانند علاوه بر نام کاربری و رمز ورود به سایت مالیات بر ارزش افزوده، از نام کاربری و رمز دریافتی بابت کد اقتصادی هم استفاده کنند. توجه کنید که نام کاربری و رمز سایت ارزش افزوده در سایت کد اقتصادی قابل استفاده نیست.
ابلاغیه مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۸ معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ افزایش ساعات کار ادارات امور مالیاتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه ( ۲۸ مهر الی ۳۰ مهر ) در راستای تسهیل امور مودیان مالیاتی در رابطه با بخشودگی جرایم مالیاتی
ابلاغیه مورخ ۲۱/ ۷/ ۹۸ مدیرکل امور هماهنگی و اجرایی طرح جامع مالیاتی در خصوص فراهم شدن امکان ویرایش اطلاعات صورت معاملات مودیان مالیاتی برای کلیه سرفصل ها در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات صورت معاملات مودیان مالیاتی از تاریخ ۱۰/ ۷/ ۱۳۹۸
اعتراض به اوراق مالیاتی
کلیه مودیان مالیاتی که اطلاعات پرونده آنها در سامانه سنیم ( سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی ) موجود باشد ، در صورت اعتراض به اوراق مالیاتی ، می توانند با ورود به این سامانه اقدام به ثبت اعتراض خود نمایند. https://e3.tax.gov.ir/Pages/action/show/422

قابل توجه مودیان مالیاتی

برابر بخشنامه مورخ ۸/ ۷/ ۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی که در راستای بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۴۱ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ صادر گردید ،  امکان اِعمال بخشودگی جرائم مالیاتی هر عملکرد به تفکیک منابع مالیاتی نیز فراهم گردید . به عبارتی چنانچه در یک سال مالیاتی مودی در بخش عملکرد و ارزش افزوده بدهی داشته باشد می تواند برای یک منبع نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام و نسبت به همان منبع اقدامات لازم جهت بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش صورت پذیرد .
سال مالیاتی

سال مالیاتی

سال مالیاتی از ابتدای فروردین ماه تا آخراسفند ماه ( یک سال کامل شمسی ) میباشد. فعالیت کسبی در محدوده ی یک سال مالیاتی نیز به عنوان سال مالیاتی شناخته خواهد شد . اظهارنامه مالیاتی عملکرد : اظهارنامه مالیاتی که به صورت الکترونیکی ارائه میشود فرمی است که سازمان امور مالیاتی کشور در اختیار مودیان مالیاتی قرار میدهد که مشخصات خود و فهرستی از عملکرد مالی یکساله خود را اعلام نمایند. اشخاص حقوقی طبق ماده ۱۱۰ ق.م.م تا پایان تیر ماه ( ۴ ماه پس از پایان سال مالیاتی) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. اشخاص حقیقی طبق ماده ۱۰۰ ق.م.م تا پایان خرداد ماه ( ۳ ماه پس از پایان سال مالی ) فرصت دارند اظهارنامه عملکرد خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.