مهم برای مودیان مالیاتی بدهکار

بخشنامه شماره ۴۵ مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی ( بخشودگی جرائم )  مهم برای مودیان بدهکار  آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که مالیات آنها از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ تا پایان سالجاری به قطعیت می رسد در صورتی که اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش خود را حداکثر ظرف یک ماه بعد از ابلاغ برگ قطعی پرداخت نمایند ، مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم قابل بخشش بوده و در صورت پرداخت پس از یک ماه فوق تا پایان سال جاری می توانند وفق سایر بندهای بخشنامه ۴۱ – ۸/ ۵/ ۹۸ از بخشودگی جرائم استفاده نمایند . در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری ، جرائم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود .
نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی در مواردی که قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد ، در اینگونه موارد طبق صدر بند ( ۲ ) بخشنامه ۴۵/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ ؛چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود .

مجازات پزشکانی که کارتخوان ندارند

کسانی که تا پایان مهرماه به قانون تمکین نکنند، جریمه شده و دو درصد از درآمدشان به عنوان جریمه مطالبه خواهد شد و این جریمه نیز غیر قابل بخشش است. سازمان امور مالیاتی تصریح کرده است که بعد از اتمام مهلت تعیین‌شده، مردم می‌توانند در صورت نبود کارتخوان در مطب یک پزشک، به شماره ۱۵۲۶ اطلاع دهند تا پیگیری‌ و برخوردهای لازم از سوی سازمان انجام شود.
به گزارش سازمان امور مالیاتی ایران، «علی رستم پور» با اشاره به پایان یافتن مهلت ثبت نام فعالان بخش درمان اعم از صاحبان مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی در سامانه صندوق فروش خاطرنشان کرد: تنها ۲۰ درصد از مشمولین اعلام شده، در مهلت تعیین شده، به این سامانه مراجعه و ثبت نام کرده اند. مدیرکل دفتر تنظیم مقررات و برون سپاری سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت عمل به تکالیف قانونی از سوی مودیان محترم عنوان داشت: صاحبان مشاغل مذکور از ابتدای مهرماه ملزم به نصب و استفاده از پایانه فروش هستند و در صورت عدم نصب و استفاده، مشمول جرایم خواهند شد. توضیح تازه های مالیاتی اینکه جریمه عدم استفاده از کارتخوان مطابق آنچه که در تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم ، ۲ درصد از فروش می باشد که گمان نمی رود سازمان امور مالیاتی مجوزی برای بخشودگی آن صادر نماید.
جرائم مالیاتی قابل بخشش

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش  حداکثر بخشودگی جرائم قابل بخشش برگ مالیات قطعی دارای بدهی صادر شده از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ؛ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط ، فقط ۷۰% و برای سایر مودیان فقط ۵۰% برای هر منبع مالیاتی در هر سال / دوره خواهد بود.
ابلاغیه مورخ ۴/ ۶/ ۹۸ رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران در خصوص ؛ ابهامات مطرح شده در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی و تاکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه فوق

بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش

از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش  مودیان مالیاتی توجه داشته باشند بخشودگی جرائم مالیاتی برای مدت پس از بخشنامه ۸ مرداد ۹۸ ( یعنی از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ به بعد ) محدود خواهد بود  با توجه به مفاد بخشنامه شماره ۴۱/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ ( بخشودگی جرائم ) ، مودیانی که دارای بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۹۸ بوده و مطابق مفاد بخشنامه فوق نسبت به پرداخت آن تا پایان سال ۱۳۹۸ اقدام ننمایند ، به موجب ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم به عنوان مودی خوش حساب تلقی نشده و جرائم آنان در راستای ماده ۱۹۱ یاد شده قابل بخشودگی نمی باشد . از جمله نکات مهم بخشنامه مورخ ۲۷/ ۵/ ۹۸ سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش  حداکثر بخشودگی جرائم قابل بخشش برگ مالیات قطعی دارای بدهی صادر شده از ۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ؛ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط ، فقط ۷۰% و برای سایر مودیان فقط ۵۰% برای هر منبع مالیاتی در هر سال / دوره خواهد بود.
نکات حائز اهمیت در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع بخشنامه های مورخ ۸/ ۵/ ۹۸ و نیز ۲۷/ ۵ / ۹۸ سازمان امور مالیاتی  در مواردی که قطعی شدن مالیات و به تبع آن صدور برگ قطعی بعد از ۱/ ۷/ ۱۳۹۸ صورت پذیرد ، در اینگونه موارد طبق صدر بند ( ۲ ) بخشنامه ۴۵/ ۹۸/ ۲۰۰ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۸ ؛چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم غیر قابل بخشش اقدام نماید ، اگر چه پرداخت بعد از ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ بوده ، مشمول بخشودگی جرائم به میزان 100% جرائم فوق الذکر خواهد بود .
محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی: مقرر شده اگر تمام مودیان مالیاتی حقیقی و حقوقی غیر دولتی که تا پایان مهر ماه اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود کنند، صد در صد جرایم مالیاتی آن‌ها بخشوده شود و به تناسب تاخیری که تا پایان سال داشته باشند به ازای هر یکماه برای بخش‌های تولیدی ۲ درصد و برای سایر بخش‌ها ۴ درصد از مالیات آن‌ها کم خواهد شد و این بخشنامه تا پایان سال ۹۸ ادامه دارد.
بخشودگی جریمه عملکرد
اگر مودی متقاضی بخشودگی جریمه عملکرد سال ۱۳۹۵ باشد و حتی مالیات قطعی سال ۹۵ و نیز جرائم غیر قابل بخشش را پرداخت کرده باشد ، اما فهرست معاملات سال ۱۳۹۵ خود را به طور کامل انجام نداده باشد جرائم وی بخشوده نخواهد شد و چنانچه تا پایان مهر ماه اقدام به ارسال فهرست معاملات نماید آنوقت جریمه مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت .  بنابراین بخشودگی جریمه این دسته از مودیان برای هر عملکرد دارای دو شرط است:  پرداخت مالیات عملکرد و جرائم غیرقابل بخشش  ارسال فهرست معاملات برای عملکرد مورد تقاضای بخشودگی جریمه