ماده 274
ماده ۲۷۴ -موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب ‌مورد، به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردند: ۱ـ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ۲ـ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن ۳ـ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده (۱۸۱) این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی‌ بر ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد(۱۶۹) و (۱۶۹ مکرر) به سازمان امور مالیاتی کشور و وارد کردن زیان به دولت با این اقدام ۴ـ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده ۵ ـ تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع ۶ ـ خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه‌ سال متوالی ۷ـ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی تبصره۱- اعمال این مجازات نافی اعمال محرومیت‌های مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۱۳۹۰/۸/۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. تبصره۲- اعلام جرائم و اقامه دعوی علیه مرتکبان جرائم مزبور نزد مراجع قضائی از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی و سایر مراجع قانونی صورت می‌پذیرد.
جرایم مالیاتی
آیا به این نکته از بند ۸ بخشنامه بخشودگی جرایم مالیاتی مورخ ۸/ ۵/ ۱۳۹۸ رئیس کل سازمان امور مالیاتی توجه کرده ایم که می گوید ؛ بخشودگی جرائم قابل بخشش در کلیه منابع مالیاتی برای سال های ۱۳۹۵ ، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در راستای مفاد این بخشنامه ، مشروط به رعایت و انجام تکلیف ارسال فهرست معاملات سال های مزبور در سامانه معاملات فصلی تا تاریخ ۳۰ مهر ۹۷ برای مودیان مشمول این تکلیف می باشد . یعنی چنانچه یک مودی متقاضی بخشودگی جریمه عملکرد سال ۱۳۹۵ باشد و حتی مالیات قطعی سال ۹۵ و نیز جرائم غیر قابل بخشش را پرداخت کرده باشد ، اگر فهرست معاملات سال ۱۳۹۵ خود را به طور کامل انجام نداده جرائم وی بخشوده نخواهد شد و چنانچه بیاید تا پایان مهر ماه اقدام به ارسال فهرست معاملات نمایند آنوقت جریمه مورد بخشودگی قرار خواهد گرفت .  به عبارتی بخشودگی جریمه این دسته از مودیان برای هر عملکرد دارای 《دو شرط》می باشد ؛ اول ؛ پرداخت مالیات عملکرد و جرائم غیرقابل بخشش دوم ؛ ارسال فهرست معاملات برای عملکرد مورد تقاضای بخشودگی جریمه
بخشنامه بخشودگی مالیاتی
بخشنامه بخشودگی مالیاتی قابل بخشش ماده ۱۶۹ مکرر [ قبل از اصلاحیه ] و مواد ۱۶۹ ، ۱۹۰ ، ۱۹۳ ، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیردولتی  ۱ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده تا تاریخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۸ ، معادل ۱۰۰% جرائم قابل بخشش  ۲ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۰/ ۸/ ۱۳۹۸ برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط معادل ۹۸% جرائم قابل بخشش و برای سایر مودیان معادل ۹۶% جرائم قابل بخشش  ۳ . در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده از تاریخ ۱/ ۹/ ۱۳۹۸ تا پایان سالجاری برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذی ربط به ازای هرماه ۲% و برای سایر مودیان ۴% بخشودگی موضوع بند ۲ فوق کسر می گردد.
جرایم مالیاتی تولیدکنندگان
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور گفت: یکشنبه بخشنامه عمومی سراسری در خصوص معوقات مالیاتی خواهیم داد که اگر بخش تولید بتواند معوقات خود را تا پایان شهریور پرداخت کند، صد در صد بخشودگی جرایم می‌دهیم و این در بخش غیر دولتی با نرخ متفاوتی است. تا پایان برج ۱۰ این امر را به صورت پلکانی معکوس در نظر می‌گیریم تا از بار فشار روانی جرایم خلاص شوند. این بخشنامه عمومی سراسری در کل کشور و ممیزی‌ها یکسان عمل خواهد کرد. فقط بخش تولید پرداخت معوقات تا پایان شهریور صد در صد بخشودگی
رئیس کل سازمان امور مالیاتی در دیدار با رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تشکیل هر چه سریع‌تر دادسراهای مالیاتی در تهران و سایر استان‌ها تاکید کرد. پارسا بر ضرورت ایجاد دادسرای ویژه مالیاتی در استان تهران تاکید کرد و گفت: هم اکنون مجموعه امکانات مورد نیاز برای ایجاد این دادسرا فراهم است و با حمایت و دستور مساعد ریاست سابق قوه قضاییه، بستر لازم فراهم شده و امیدواریم که با همراهی دادگستری استان تهران این برنامه را نهایی کنیم.  رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در استان‌ها نیز به شعبه ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم مالیاتی و بحث‌هایی از این دست نیاز داریم و انتظار ما این است که در استان‌ها هم با ما همکاری لازم را داشته باشند.
جرائم مالیاتی

جرایم مالیاتی – دیرکرد

اگر مودی اظهارنامه مالیاتی عملکرد خود را در موعد مقرر تسلیم نموده باشد جریمه دیرکرد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص ( اصلی یا متمم ) تا زمان پرداخت محاسبه و مطالبه خواهد شد . در صورتی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده یا در موعد مقرر قانونی تسلیم ننماید : جریمه دیرکرد از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه قابل محاسبه و مطالبه میباشد به موجب ماده ۱۹۰ ق.م.م جریمه تاخیر معادل ۲/۵% به ازای هر ماه خواهد بود . در خصوص مدت ماه های قابل محاسبه جریمه دیرکرد نیز در تبصره دو ماده ۱۹۰ آمده است : اگر فاصله بین اعتراض نسبت به برگ تشخیص تا تاریخ قطعی شدن بیش از یکسال شود جریمه فقط تا مدت زمان یکسال قابل مطالبه خواهد بود .
اظهارنامه مالیات ارزش افزوده
معاون سازمان امور مالیاتی، مهلت ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل بهار را تا ۱۵ تیرماه اعلام کرد و گفت: این مهلت قابل تمدید نیست. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، محمد مسیحی اظهار کرد: مطابق قانون، مؤدیان نظام مالیات ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سایت عملیات الکترونیکی مالیات ارزش افزوده به آدرس www.evat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. وی افزود: مؤدیان مالیاتی به منظور برخورداری از هرگونه تسهیلات قانونی و جلوگیری از تعلق جرایم مالیاتی، باید تا تاریخ ۱۵ تیرماه نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۸ و پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام کنند.
مدیرکل امور مالیاتی ایلام گفت: آخرین مهلت صاحبان صنایع و مشاغل برای برخورداری از بخشش جرائم مالیاتی تنها تا 15 اسفندماه سال جاری است.
جرائم مالیاتی
به موجب اصلاحیه اخیر قانون مالیاتهای مستقیم ، تنها جریمه ی 《عدم تسلیم اظهارنامه》 و نیز جریمه ی 《ناشی از درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی》 و یا 《ناشی از هزینه های غیرواقعی》 موضوع ماده ۱۹۲ است که غیر قابل بخشش می باشد .  به عبارتی غیر از جریمه های فوق ، مابقی جرائم مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم که به نحوی در اوراق مالیاتی مورد محاسبه و مطالبه قرار می گیرد. قابل بخشش می باشد. مشاورین خبره و با تجربه ما در تمام ساعات اداری، آماده ارایه مشاوره رایگان به مخاطبین محترم می باشند.
بخشودگی جرائم صد در صد مالیات

بخشودگی جرائم صد درصد مالیات

《بخشودگی جرائم مالیاتی》در صورت 《پرداخت اصل مالیات و جرائم غیرقابل بخشش》تا تاریخ … در ادارات کل امور مالیاتی استان ها . استان آذربایجان غربی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان گیلان …………. تا ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان لرستان ………… ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان کرمان …………..۱۰۰% / پرداخت تا ۱۰/ ۱۲/ ۹۷ استان خراسان شمالی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۲۲/ ۱۱/ ۹۷ استان خراسان جنوبی … ۱۰۰% / پرداخت تا ۳۰/ ۱۱/ ۹۷ استان کرمانشاه ……. تا ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان چهارمحال بختیاری ۱۰۰% / پرداخت تا ۲۹/ ۱۲/ ۹۷ استان ایلام ……… ۱۰۰% / پرداخت تا ۱۵/ ۱۲/ ۹۷ استان سمنان …….. ۱۰۰% / پرداخت تا ۳۰/ ۱۱/ ۹۷ اداره کل جنوب تهران … ۱۰۰% / پرداخت تا …