همه احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم

همه احکام قانونی مرتبط با مطالبه مالیات متمم (ماده ۱۵۶)…

جلوگیری از فرار مالیاتی برخی موجران    یکی از موارد اصلاحی…

نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت کار

 نحوه ارسال اطلاعات قراردادهای پیمانکاری بر مبنای روش درصد پیشرفت…

ارسال پیامک اخطار برای مالکان خانه های خالی

ارسال پیامک اخطار برای مالکان خانه های خالی  در این…

بخشی از نامه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور

 بخشی از نامه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ حسابرس کل دیوان…

متن قانون مالیات مستقیم

 متن / قانون مالیاتهای مستقیم ماده ۲۴۴ : مرجع رسیدگی…

مالیات بر خانه های خالی در قانون مالیات های مستقیم

 مالیات بر خانه های خالی در قانون مالیات های مستقیم …

TOP